8. Het gebied van de integrale psychologie en seksuologie.

Chakras bewHet gebied van de integrale psychologie en seksuologie [1], is het domein waar psychologie wordt gepresenteerd als een allesomvattend holistisch kennisgebied in plaats van een exclusivistische psychologische visie. Het omvat zowel lager, gewone, en spirituele of transcendente staten van bewustzijn. Belangrijke schrijvers op het gebied van Integrale Psychologie zijn Sri Aurobindo, Indra Sen, Haridas Chaudhuri en Ken Wilber.

Integrale psychologie begon in de jaren 1940, toen Indra Sen, een aanhanger van Sri Aurobindo en De Moeder, het gebied van de Integrale Psychologie vestigde, dit gebied was gebaseerd op een vergelijking van Sri Aurobindo's Integrale Yoga Psychologie[2] en de psychologie van Freud en Jung, Hoewel zijn boek met dezelfde naam pas in 1986 gepubliceerd werd. Een originele interpretatie van Integrale Psychologie werd voorgesteld in de jaren 1970 door Haridas Chaudhuri, Die postuleerde het triadische beginsel van uniciteit, verbondenheid en transcendentie, die overeenkomt met de persoonlijke, interpersoonlijke en transpersoonlijke domeinen van het menselijk bestaan. Ken Wilber schreef een boek getiteld Integrale Psychologie, waarin hij zijn integraal model van het bewustzijn presenteerde. Dit was het eerste boek waarin hij het "Spiral Dynamics Model" van menselijke ontwikkeling omhelsde.

In de Integrale Psychologie, toont Wilber ons een "integraal stadium van bewustzijn", welk kennis van eenheid, holisme, dynamisch dialecticisme,of universeel integralisme bevat. Wilber begon in 1992 te werken aan het manuscript van een leerboek voor integrale psychologie, met als werktitel: System, Self, and Structure. Maar Wilber publiceerde het boek pas acht jaar later omdat hij het noodzakelijk vond om meer details te verstrekken over zijn integrale filosofie in zijn werk Sex, Ecology, Spirituality (1995). Het leerboek voor integrale psychologie werd uiteindelijk in 2000 gepubliceerd. Wilber definieert in zijn leerboek Integrale psychologie als "inclusieve psychologie" dit staat lijnrecht tegenover exclusivistische of reductieve benaderingen in de psychologie. Wilber stelt in zijn boek: "Meerdere verklaringen van fenomenen, in plaats van met elkaar concurreren om de macht, moeten worden gewaardeerd en geïntegreerd in een samenhangend overzicht." Bahman Shirazi van het California Institute of Integral Studies heeft Integrale Psychologie  omschreven als "een psychologisch systeem welk inzicht wil verschaffen in de totaliteit van het menselijk verschijnsel en dit fenomeen op alle lagen wil verkennen in de breedte, bestrijkt het systeem het gehele lichaam-geest-ziel spectrum, terwijl in de diepte omvat het systeem de onbewuste en het bewuste afmetingen van de psyche, evenals de supra-bewuste dimensie welke traditioneel uitgesloten is van wetenschappelijk psychologisch onderzoek".

Integrale Psychologie kan tevens worden opgevat als een synthese van de twee grote stromingen van de dieptepsychologie - de humanistische-existentiële en de hedendaagse psychoanalytische psychologie - binnen een integrerend Oost-west kader. Hoewel geheel nieuw spreken wij daarom nu ook van integrale seksuologie als nieuwe stroming binnen het seksuologisch vakdomein. Integrale seksuologie vertoont veel overeenkomsten met transpersoonlijke seksuologie, maar verschilt in dit aspect, dat integrale seksuologie meer put uit de dieptepsychologische stromingen en de transpersoonlijke seksuologie meer van doen heeft met transcendente aspecten van het menselijk bewustzijn.

Functie- en opleidingseisen:
Het Coniugium hanteert als minimale opleidingseis dat een integraal psycholoog/seksuoloog (met de titels: IP en of IS) afgestudeerd moet zijn in een sociaal wetenschappelijke Master (MSc) of als Master afgestudeerd moet zijn in bijvoorbeeld de filosofie of fenomenologie, maar daarbij een gedegen aantoonbare therapeutische basis en kennis moet bezitten. Daarbij wat de integraal seksuoloog betreft, moet deze aantoonbare kennis van seksualiteit en intimiteit bij volwassenen hebben. Daarnaast is deze Master bijgeschoold op het gebied van seksuologisch lichaamswerk en of tantra en heeft daarbij drie jaar professionele ervaring als seksuologisch begeleider/coach/therapeut om als registerlid geregistreerd te kunnen worden in het beroepsregister. Voor de goede orde de integraal psycholoog/seksuoloog werkt hands off!


[1] Bron: Wikipedia, English [2] Sri Aurobindo's yoga psychologie is ook gepresenteerd in een wetenschappelijke en evolutionaire context door Don Zalm en Jan Maslow.  

Laatst aangepast op maandag, 06 september 2010

Zoek | Search

Advertenties

Coniugium

Coniugium lid log in

Wie is online

We hebben 13 gasten en geen leden online