Bestuurlijk nieuws

De Connection en het tegenoffensief van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS) (mei 2012)

Nooit eerder heeft de Connection als organisatie een boekje opengedaan over hoe de reguliere Nederlandse seksuologen zijn omgegaan met het feit dat momenteel in Nederland ook somatisch gerichte -, integrale - en of transpersoonlijke seksuologen zich willen vestigen.

De NVVS probeert sinds de oprichting van de Connection in mei 2010 op allerlei eigenlijke en oneigenlijke manieren deze ontwikkelingen in het vakgebied van de seksuologie tegen te houden. Daar ligt voornamelijk angst en onwetendheid aan ten grondslag. Het NVVS bestuur is geenszins bereid na herhaaldelijke uitnodigingen onzerzijds hier een open dialoog met de Connection over aan te gaan.
Het moge duidelijk zijn dat ook somatisch gerichte -, integrale - en transpersoonlijke seksuologen altijd in eerste instantie een gedegen (academische) opleiding tot regulier seksuoloog hebben gevolgd en afgerond, voordat ze een integrale en of transpersoonlijke specialisatie hebben gedaan als aanvulling op hun seksuologische opleiding.

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie stelt echter sinds kort op haar website dat enkel 'seksuologen NVVS' een 'goede kwalificatie' zouden bezitten.... Zie citaat NVVS website hieronder:
'Zoek een seksuoloog
De titel seksuoloog is niet beschermd en daarom kunnen ook niet gekwalificeerde personen zich seksuoloog noemen. Alleen seksuologen NVVS hebben een goede kwalificatie. Zij staan geregisteerd in een kwaliteitsregister. Zoek hier een seksuoloog NVVS'.

Bovenstaande bewering over professionele kwalificaties klopt niet. De tekst stelt letterlijk, dat seksuologen die niet NVVS geregistreerd zijn, geen gedegen, professionele kwalificaties kunnen bezitten. Maar wat in het geval een seksuoloog een seksuologische opleiding elders in Europa heeft afgerond, of wel als seksuoloog in Nederland is opgeleid, maar niet als seksuoloog NVVS geregistreerd wilt staan?

De Connection en het Coniugium als enige Europese beroepsorganisatie erkennen vanzelfsprekend ook gevestigde seksuologische opleidingen buiten Nederland. Deze opleidingen staan goed aangeschreven en zijn door Europese en of Amerikaanse overheden geaccrediteerd. Integrale - en transpersoonlijke seksuologen die in het Coniugium beroepsregister geregistreerd staan hebben hun academische diploma's en vakcertificaten tevoren moeten overleggen aan de register registratiecommissie. Deze commissie controleert alle gegevens, alvorens een professional als registerlid tot de beroepsvereniging Coniugium toe te laten en een registertitel toe te kennen.

Seksuologen die een integrale en of transpersoonlijke benadering en behandelwijze kiezen, hebben een fundamenteel andere kijk op mens, heelheid, gezondheid en seksualiteit dan de reguliere / klinische seksuologen. Men kan dit bijvoorbeeld vergelijken met een huisarts die regulier werkt en een andere huisarts die als arts-homeopaat werkzaam is. Beide artsen zijn aan de basis hetzelfde gekwalificeerd, maar hun medische vakvisie en behandelwijze verschilt fundamenteel.


NB. 1. Voor de goede orde onze integrale - en transpersoonlijke seksuologen werken altijd hands-off! Indien hands-on begeleiding voor een cliënt nodig is, maken deze seksuologen gebruik van de bij ons geregistreerde en gekwalificeerde practitioners. Somatische gerichte seksuologen mogen aanraken, maar beslist niet seksueel en intiem gericht.
NB. 2. In de hele wereld zijn er zover ons bekend op dit moment niet meer dan 30 seksuologen die op integrale en of transpersoonlijke wijze cliënten behandelen.
NB. 3. Ook integrale en transpersoonlijke seksuologen doen wetenschappelijk onderzoek, maar dan op hun specifieke terrein. Daarin verschillen zij ook niet van seksuologen NVVS.
Onze organisatie laat het daarom liever aan onafhankelijke en erkende toetsingsorganen over, om vijfjaarlijks via een visitatieronde te oordelen over de beroepsmatige kwaliteit en kwalificeringen van de in ons register geregistreerde somatisch-, integraal en of transpersoonlijk werkende seksuologen. Daarmee is de objectiviteit en onafhankelijkheid van kwaliteitstoetsing binnen onze organisatie in ieder geval gegarandeerd.
Het lijkt ons ethisch ongepast dat de NVVS meent zelf haar kwaliteit via de NVVS website te moeten bewijzen en aanprijzen bij het publiek en daarnaast anders werkende en denkende seksuologen als niet gekwalificeerd mag aanmerken. Dit beschouwen wij als een 'goedkope' vorm van reclame.

De Nederlandse burger heeft ons inziens het recht om wat betreft persoonlijk seksueel welzijn en seksuele gezondheid de seksuologische behandelwijze te kiezen die hem of haar het beste past. Dat daar nu ook in Nederland een keuze-optie is, lijkt ons alleen maar goed. Voor de ene cliënt is de keuze een reguliere seksuologische behandeling, voor de andere cliënt gaat de voorkeur uit naar een alternatieve of zelfs experimentele behandeling. Het komt ook steeds vaker voor dat cliënten die al jaren tevergeefs hun heil hebben gezocht bij een regulier seksuoloog en niet werkelijk zijn opgeschoten qua hun behandeling, hun heil zoeken in een integrale en of transpersoonlijke behandelwijze. Heldere en eerlijke voorlichting aan de burger zijn daarbij onontbeerlijk en zeer wenselijk, ons inziens. Daarnaast is de cliënt juist meer gebaat bij een open en eerlijke samenwerking tussen de regulier werkende seksuoloog en de integraal of transpersoonlijk werkende seksuoloog.

Het zou daarom beter zijn wanneer de NVVS serieus in contact treedt met de Connection en een dialoog aangaat over de recente ontwikkelingen in het Nederlandse seksuologische vakgebied.
Wij zijn daartoe opnieuw bereid.

Het Connection bestuur.
Laatst aangepast op woensdag, 12 september 2012