Het Coniugium

Over het Coniugium

'Coniugium' is een Latijns woord dat verbinding, huwelijk en gemeenschap hebben betekent. De naam van de Europese beroepsgroep voor complementaire en integrale seksuologische hulp-  en zorgverleners dekt daarmee grotendeels de lading en de inhoud van hands-on en body-on intiem en seksuologisch lichaamswerk.

Coniugium logo soloHet initiatief tot het oprichten van een beroepsgroep voor complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg is genomen in februari 2009.

In mei 2010 is allereerst het informatieplatform de Connection vormgegeven en opgericht, vooral om het publiek en professionals informatie te geven over dit beroepsveld. Het informatieplatform is een stichting i.o.. De toekomstige Europese beroepsgroep Coniugium zal een verenigingsverband worden. Er is besloten tot een Europees verband omdat het aantal mensen dat in het complementaire en integrale seksuologische veld werkt als professional binnen Europa (en dus ook Nederland) nog bescheiden is. 

Op initiatief van de ontwerpers van The Connection en het Coniugium concept heeft in 2009 een globaal marktonderzoek plaatsgevonden. Dit is uitgevoerd door Nederlandse communicatie- en marketing studenten.

Hieruit is naar voren gekomen dat een ruime groep (mogelijke toekomstige) cliënten (62% van de 1200 ondervraagden) behoefte toonden aan professionele complementaire / integrale seksuologische hulpverlening en zorg, naast reguliere seksuologische hulpverlening. Hierbij was het argument van de ondervraagden in veel gevallen de praktische en directe benadering in deze vorm van behandelen.

De (toekomstige) cliënten (54%) gaven daarnaast aan dat zij behoefte hebben aan eerlijke en duidelijke informatie over de behandelmogelijkheden en kwaliteit binnen het gebied van de complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg.

38% van de 120 ondervraagde professionals waaronder seksuologen, (huis)artsen, gezondheids- en klinisch psychologen, fysiotherapeuten en anderen hebben aangegeven met belangstelling uit te kijken naar de verdere professionele ontwikkeling van het gebied van de complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg. Zij zien deze ontwikkeling als een mogelijke zinvolle aanvulling op de reguliere seksuologische hulpverlening.

Dit alles was reden om het idee van The Connection en het Coniugium verder te ontwikkelen en te verwezenlijken.