Missie en doelstelling

The Connection / Het Coniugium heeft twee missies:
Het platform heeft naast publieksvoorlichting als missie de toekomstige cliënt en professionele verwijzer zo objectief mogelijk voor te lichten over de verschillende behandelmogelijkheden en trajecten binnen de complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg en ook over het vakgebied in het algemeen.
Daarnaast draagt de beroepsgroep het Coniugium zorg voor de kwaliteitstoetsing en het kwaliteitsbeheer van de als lid aangesloten counsellors, coaches, sekszorgverleners, surrogaat partners, docenten, opleidingen en praktijken.
The Connection / het Coniugium heeft als doelen:

  • (Toekomstige) cliënten en patiënten helder informeren over de diverse behandelmogelijkheden en educatieve trajecten op het gebied van complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg.
  • Professionaliteit en vakmanschap op het gebied van de complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg bevorderen door middel van register registratie en beroepsaantekening van leden, het aanbieden van bijscholing en supervisietrajecten, vijfjaarlijkse visitaties en inspecties organiseren.
  • Door de Europese overheden erkende opleidingstrajecten op het gebied van complementaire en integrale seksuologische zorg en hulpverlening opzetten en besturen,
  • Kennisuitwisseling en onderzoek op het gebied van complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg bevorderen en onder de aandacht brengen van collega onderzoekers en het publiek. 
  • Onderhandelen met zorgverzekeraars over de mogelijkheden om bepaalde behandeltrajecten te vergoeden via de aanvullende ziektekostenverzekering.
  • Nadrukkelijk zoekt deze organisatie samenwerking en uitwisseling met andere (therapeutische) vakdomeinen en organisaties. Dit om elkaar te informeren. Daarnaast elkaar te inspireren, teneinde de geboden seksuologische hulpverlening en zorg voor cliënten en patiënten te optimaliseren.