Klachtenreglement en -procedure

Het Coniugium voorziet in een onafhankelijke klachtenprocedure wanneer cliënten, patiënten of studenten naar aanleiding van een behandeltraject/leertraject een klacht willen indienen over een bij het Coniugium aangesloten therapeut/coach/zorgverlener/surrogaat partner/proces-coach of docent, etc.

Bekijk hier onze klachtenprocedure en ons klachtenreglement