Beroepsaantekeningen

Chinees schrift bewOp dit moment bestaat er nog geen homogene opleiding in Europa, die voorziet in het opleiden van de diverse professionals in het complementaire, integrale transpersoonlijke seksuologische vakgebied. In het vakgebied van de complementaire en integrale seksuologische hulpverlening en zorg, vallen tot dusver zorgverleners, coaches, therapeuten, docenten en onderzoekers, die werkzaam en actief zijn in de navolgende deelgebieden:

 • Het gebied van de seks- en intimiteitzorgverlening voor geestelijk - en lichamelijk beperkten (eerder gehandicapten genoemd) mede chronisch lichamelijk - en geestelijk zieken. Het gebied van didactisch seksuologisch lichaamswerk of counselling seksuologisch lichaamswerk, de counselling variant is met name bedoeld voor cliënten en patiënten met seksuele disfuncties, seksuele trauma’s, seksuele onervarenheid, relationele- en of psychosociale gerelateerde seksuologische problemen, autisme spectrum stoornissen, problemen met seksuele oriëntatie en of identiteit, parafilieën, als mede problemen op het gebied van psychosomatische seksuologie.
 • Het gebied van seks- en intimiteiteducatie voor jongeren en volwassenen.
 • Het gebied van individuele seks- en intimiteitcoaching voor volwassenen
 • Het gebied van seksuele inwijdingen en surrogaat partnerschap
 • Het gebied van tantra massage en tantra coaching / therapie
 • Het gebied van de transpersoonlijke psychologie en seksuologie
 • Het gebied van de integrale psychologie en seksuologie
 • Het gebied van de somatisch gerichte seksuologie
 • Het gebied van psychodiagnostiek en procesbegeleiding van bovengenoemde deelgebieden.
 • Het gebied van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling van bovengenoemde deelgebieden.
 • Het gebied van de holistische geneeskunde met als specialisatie seksuologische disfuncties en problematiek.
 •  

De navolgende beroepen en de daarbij behorende beroepsaantekeningen (titels) kunnen uit bovenstaande deelgebieden gedefinieerd worden en worden door het Coniugium toegekend. Voor functie-eisen en beroepstitels klik de resp. nummers.

1.   Seks- en intimiteitszorgverlening voor volwassenen met een geestelijke en/of
      lichamelijke beperking, danwel chronische psychische en/of lichamelijke ziekte  
2.   Seksuologisch lichaamsgerichte seks counsellors/coaches en educatoren Volwassenen   
3.   Seks en intimiteitseducator/voorlichter Volwassenen/Jongeren
4.   Individuele seks- en intimiteitscoaching volwassenen
5.   Surrogaat partnerschap en seksuele inwijding
6.   Tantra massage en - coaching
7.   Transpersoonlijke psychologie en of seksuologie 
8.   Integrale psychologie en of seksuologie
9.   Diagnostiek en procesbegeleiding van bovengenoemde deelgebieden
10. Onderzoek, HBO en wetenschappelijk onderwijs en ontwikkeling van
       bovengenoemde deelgebieden 
11. Holistische geneeskunde met als specialisatie seksuologische disfuncties en problematiek. 
12. Somatisch gericht seksuoloog

Laatst aangepast op maandag, 16 mei 2011