De filosofie van het verbinden

Dolphins bew
De filosofie van het Verbinden wordt in de 21ste eeuw het thema van de vooruitgang uitgedrukt in de menselijke, de culturele, de wetenschappelijke, de sociale en zelfs de politieke evolutie en revolutie.

Verbinden in intimiteit en liefde is een onderschat begrip in onze huidige samenleving, waarin verdeeldheid, versplintering en eenzaamheid vaak voorkomen.

Allereerst is cruciaal dat de individuele mens in staat is om zich met zijn eigen hart en wezen te verbinden. De intimiteit van het verbinden met ons innerlijke zelf krijgt vaak te weinig aandacht. Tevens is het belangrijk dat wij ons goed kunnen verbinden met de ander, in familie- en liefdesrelaties, vriendschappen en ook in werkrelaties.

Daarnaast dat wij een gezonde verbinding met onze omgeving en de wereld kunnen ervaren.

De eerste verbinding die de mens ervaart in zijn of haar leven komt tot stand door een seksuele handeling. Een man en een vrouw (1) die zich seksueel met elkaar verbinden en zo een kind voortbrengen. Vaak is hier intieme liefde in het spel, maar niet altijd. De rest van ons leven, staan we, (of we het nu wensen of niet) in verbinding met onze ouders, broers, zusters, onze vrienden, onze geliefden, onze collega's, etc.

Daar waar onze (intieme) verbindingen vastlopen, ongewenst stuklopen of verbreken ervaren we pijn. Maar ook de verbroken verbinding is vaak een onvermijdelijk deel van ons leven. Af en toe is de pijn zo hevig dat we hulp nodig hebben om in ieder geval de verbinding met onszelf weer te kunnen herstellen.

Soms komt het voor dat mensen zich bijzonder lastig kunnen verbinden met anderen en dan vooral op het intieme en of seksuele vlak. Ook deze mensen lijden aan de pijn van hun ongewenste onverbonden zijn. Hiertoe behoren ook de seksueel onervaren mensen die op later leeftijd nog maagd of knaap zijn.

Complementaire en integrale seksuologische hulp en zorgverleners helpen mensen op het intieme relationele en seksuele vlak (weer) te verbinden met zichzelf en met elkaar. Dat is wat hun missie en hun beroep zo bijzonder maakt.

(1)  Natuurlijk is het inmiddels zo dat er ook kinderen op andere manieren verwerkt kunnen worden. Twee vrouwen kunnen door middel van een zaaddonor ook ouder worden en dat geldt ook voor twee mannen die een draagmoeder vinden. Daarnaast vindt er ook kunstmatige bevruchting in het medisch laboratorium plaats.